Deltagarantalet fortsätter öka

314 deltagare har t.o.m 12:e juni anmält sig till tävlingen.

Ni ser som nämnt de anmälda på http://resultat.ondata.se/000523/

För tillfället är fördelningen mellan länderna:

Sverige: 200 anmälda

Finland: 39 anmälda

Norge: 33 anmälda

Estland: 26 anmälda

Danmark: 9 anmälda

Litauen: 6 anmälda

Lettland: 1 anmäld